Polityka prywatności

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dlatego też strona naszej szkoły nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Strona działa w ramach Usługi webserwer.pl . Serwer firmy hostingowej działa zgodnie z Polityką prywatności webserwer.pl(https://www.webserwer.pl/webserwer/polityka-prywatności):

„Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)Dane podawane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi –w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –NASK),serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów,z którymi Lingua-IT Sp. z o,o, w tym zakresie współpracuje.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy, że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie internetowej jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach, 42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 29.

Informację o Plikach cookie --> https://www.webserwer.pl/ciasteczka

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

  • umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
  • umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły
  • umieszczenia mediach społecznościowych

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów utrwalających wizerunek ucznia, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO (Warszawa, ul.Stawki 2), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:

  • osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • wyróżniającej postawy społecznej
  • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z nami. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie szkoły.