Spis treści

Co właściwie oznacza wyraz "biblioteka"?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke” (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje                           o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.

 Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Gdy komuś śni się biblioteka..

Widzieć albo być w niej - sukces, ale okupiony długotrwałym i ciężkim wysiłkiem.