Spis treści

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

r.szk.2019/2020

WYPOŻYCZALNIA

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły oraz rodzice:
 • wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);
 • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory audiowizualne);
 • w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela);
 1. Wypożyczanie książek (w tym lektur) rozpoczyna się w dniu następnym po wypożyczeniu zestawów podręczników i przekazaniu materiałów ćwiczeniowych wszystkim uczniom szkoły (najpóźniej dwa tygodnie po rozpoczęciu zajęć).
 2. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową)   na okres dwóch tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 5. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
 7. Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić w ogłoszonym terminie.
 8. Uczeń może wypożyczyć książkę na okres wakacji. Wypożyczenia te będą realizowane po uzyskaniu pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 

CZYTELNIA

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Na miejscu obowiązuje zakaz picia i spożywania posiłków. Teczki/plecaki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni (ewent. z dokumentów audiowizualnych). Dostęp do zbiorów jest wolny.
 5. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce a książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi.
 6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (lektury, książki popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

                                                                                …………………………………………………………

                                                                                             dyrektor szkoły