Powtórz przed pracą klasową nr 5 "Równania" - klasa 7a
https://gwo.pl/strony/3037/seo_link:strefa-ucznia-rownania


Powtórz przed pracą klasową nr 4 "Wyrażenia algebraiczne" - klasa 7a

https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne

Warto również poćwiczyć:

Wyrażenia algebraiczne – Sprawdzian – Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-sprawdzian-klasa-7/

Działania na wyrażeniach algebraicznych - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-wyrazeniach-algebraicznych-sprawdzian-klasa-7/

Wyrażenia algebraiczne - klasa 7
1. ZAPISYWANIE WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH
https://www.matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-wyrazen-algebraicznych_56_366
2. REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH
https://www.matzoo.pl/klasa7/redukcja-wyrazow-podobnych_56_362
3. PORZĄDKOWANIE JEDNOMIANÓW
https://www.matzoo.pl/klasa7/porzadkowanie-jednomianow_56_363
4. DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH
https://www.matzoo.pl/klasa7/dodawanie-i-odejmowanie-sum-algebraicznych_56_364
5. MNOŻENIE SUM ALGEBRAICZNYCH PRZEZ LICZBY
https://www.matzoo.pl/klasa7/mnozenie-sum-algebraicznych-przez-liczby_56_522
6. MNOŻENIE SUM ALGEBRAICZNYCH
https://www.matzoo.pl/klasa7/mnozenie-sum-algebraicznych_56_521
7. WARTOŚCI LICZBOWE WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH
https://www.matzoo.pl/klasa7/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych_56_365
8. WARTOŚCI LICZBOWE WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH (ZESTAW 2)
https://www.matzoo.pl/klasa7/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych-zestaw-2_56_367

 


Powtórz przed pracą klasową nr 3 "Figury geometryczne" - klasa 7a

https://gwo.pl/strony/3035/seo_link:strefa-ucznia-figury-geometryczne

Warto również poćwiczyć:

na stronie https://szaloneliczby.pl/klasa-7/

6. Geometrię oraz 7. Pola figur w zakładce Klasa 7


Powtórz przed pracą klasową nr 2 "Procenty" - klasa 7a

https://gwo.pl/strony/3034/seo_link:procenty

Warto również poćwiczyć:

1. Zamiana ułamków dziesiętnych na procenty - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/zamiana-ulamkow-dziesietnych-na-procenty/

2. Zamiana procentów na ułamki dziesiętne - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/zamiana-procentow-na-ulamki-dziesietne/

3. Podwyżka lub obniżka ceny - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/podwyzka-lub-obnizka-ceny/

4. Oblicz liczbę, gdy dany jest jej procent - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/oblicz-liczbe-gdy-dany-jest-jej-procent/

5. Jaki to procent z liczby? - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/jaki-to-procent-z-liczby/

6. Obliczanie procentów z liczby - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/obliczanie-procentow-z-liczby/


Powtórz przed pracą klasową nr 1 "Liczby i działania" - klasa 7a

https://gwo.pl/strony/3033/seo_link:liczby-i-dzialania

Warto również poćwiczyć:

1. Ułamki zwykłe i dziesiętne (podstawy) - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/ulamki-zwykle-i-dziesietne-podstawy-sprawdzian-klasa-7/

2. Działania na ułamkach - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-ulamkach-sprawdzian-klasa-7/

3. Ułamki zwykłe i dziesiętne - Klasa 7
https://szaloneliczby.pl/ulamki-zwykle-i-dziesietne-sprawdzian-klasa-7/