SPRAWDZIAN PRÓBNY SIÓDMOKLASISTY

10,11,12 KWIETNIA 2018 R

Stona z informacja: https://www.wsip.pl/egzamin-osmoklasisty/


Coś dla siódmoklasistów.

W ramach rozgrzewki przed sprawdzianem ósmoklasisty , kolejna porcja ćwiczeń. Za ich poprawne rozwiązanie możecie otrzymać ocenę celującą z aktywności.

EX 1. Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki jednym wyrazem z ramki. Wyraz wybrany przez Ciebie MUSI być użyty we właściwej formie. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

DIE                         SOCIABLE                       FEEL               DO             INTEREST                   MAKE

Hi Robert,

I am at a language school in England and I am living with an English family. Honestly, I really have mixed................................................. about my stay here. The classes are interesting but the family i am staying with is a bit strange.They hardly ever speak to each other.They have got a son who's my age, but he is so............................................... He never goes out or sees anyone at home. And he isn't ............................... in any kond of sport or even computer games. The only thing he loves ......................................... is sitting and watching TV. So , there's really nothing for me to do here in the evening and I am bored to ..........................................

I really want to come back home.

Love,

Lisa

EX 2. Odpowiedz na pytania ( całym zdaniem, po angielsku)

1) How long does it take you to get dressed before school?

2) What does your mum always tell you to put on when you go out on a cold day?

3) What do you always take off when you come back home from school?

4) What colours do you never wear togehter because they don't match?

5) What patterns don't suit your style of clothing?

6) What clothes have you got that no longer fit you?

7) What accessories go with your usual outfit?

TERMIN ODDANIA : 05.03.2018

 

 

 


SPRAWDŹ, CZY ZDASZ? – czyli pierwsza pomoc przed egzaminem ósmoklasisty

Drodzy siódmoklasiści,

Przed Wami już niedługo pierwszy egzamin – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Abyście mogli poszerzać swoje wiadomości i umiejętności , zapraszam Was do rozwiązywania ćwiczeń egzaminacyjnych. Ćwiczenia te, będą umieszczane na stronie szkolnej , w zakładce dla ucznia – Sprawdź, czy zdasz ?

Za rozwiązanie ćwiczeń możecie dostawać ‘’plusika ‘’, ocenę bardzo dobrą a nawet ocenę celującą z aktywność.

Na dobry początek ‘’ coś na ‘’szóstkę’’.   Termin oddania 16.01.2018

EXERCISE 1:

1)Przetłumacz słówka na język angielski :

Responsible

Honest

Patient

Reliable

Tolerant

Sociable

Sensitive

Generous

Selfish

Talkative

Polite

Friendly

Hard-working

Careful

EXERCISE 2:

Uzupełnij zdania ponizszymi zwrotami:

Get along , look alike   look up to.   Take care of,   have a lot in common

  • My friend and I…………………………………………………………….- we share the same interests.
  • I……………………………………………. my sister because I would like to be the same as her.
  • My younger brother and I don’t really …………………………………………………. because we have completely different personalities
  • I often……………………………….. my younger brother when my parents go out
  • My best friend and I have similar tastes in music and when it comes to appearance . we even……………………………………….