Regulamin rekrutacji

Załącznik 1. - Zgłoszenie o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/20 do klasy I

Załącznik 2.- Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/20 do klasy I (dotyczy dzieci spoza obwodu)

Załącznik 3.. - Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/20 do oddziału przedszkolnego

Załącznik 4. - Wyrażenie woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

Załącznik 5. - Wyrażenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

Załącznik nr 6 -Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


 Proszę zwrócić uwagę na:

  • Terminy składania wniosków
  • Termin składania woli przyjęcia dziecka
  • Złożenie podpisów przez obojga rodziców/opiekunów prawnych