Spis treści

PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach mają charakter liniowy. W każdym miesiącu praca wychowawcza szkoły będzie się koncentrowała wokół jednego elementu modelu absolwenta.

Miesiąc

Model  absolwenta SP1

Wrzesień

Samodzielny

Październik

Obowiązkowy

Listopad

Tolerancyjny

Grudzień

Koleżeński

Styczeń

Kulturalny

Luty

Asertywny

Marzec

Pracujący w zespole

Kwiecień

Dążący do celu

Maj

Ciekawy świata