Nauczyciele 2018/2109

mgr Balińska Beata

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bereziuk Piotr

wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowawca klasy vii b

mgr Dzienia Jolanta

matematyka

mgr Gajdka Anna

język niemiecki

mgr Gołkowska Agnieszka

język angielski

wychowawca klasy v b

mgr Grondys Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy i b

mgr Halska Renata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca zerówki

mgr Janowska Agnieszka

Informatyka

Matematyka

etyka

wychowawca klasy vii a

mgr Jędryka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy iii

mgr Koch Renata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy ii

mgr Krawczyk Małgorzata

biblioteka

mgr Krzywiecka Ewa

edukacja przedszkolna

wychowawca przedszkola

mgr Kulisz Renata

matematyka

mgr Kusztal Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy i a

mgr Irena

Lisowska-Krypciak

wiedza o społeczeństwie

etyka

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Przemysław Pawełczyk

język polski

wychowawca klasy v a

mgr Aneta

Pawlik-Rutkowska

pedagog

mgr Pękala Katarzyna

edukacja przedszkolna

wychowawca przedszkola

mgr Piątek Barbara

chemia

mgr Piotrowska-Rup Beata

przyroda

biologia

geografia

wychowawca klasy viii

mgr Polan-Zbączyniak Monika

muzyka

plastyka

mgr Sewerynek Arkadiusz

fizyka

mgr Sikorska Anna

język ppolski

wychowawca klasy iv a

mgr Sikorski Wojciech

wychowanie fizyczne

mgr Trzcionka-Czyż Anna

religia

mgr Witkowska Luiza

doradztwo zawodowe

psycholog

wychowawca klasy ivb

mgr Woźniak Iwona

historia

pedagog

mgr Wójcik Beata

technika

mgr Zawada Izabela

język angielski

wychowawca klasy vi