bal

 

Dyrektor

mgr Beata Balińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy czwartek w godz.1600 – 1800   - do 11.1.2019r

od 12.11.2019r - w każdy czwartek w godz.1700 – 1900

 

Wicedyrektor

mgr Jolanta Dzienia

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę w godz.800 – 900

Nauczyciele 2018/2109

   

mgr Bereziuk Piotr

wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowawca klasyVIII b

mgr Dzienia Jolanta

matematyka

mgr Gajdka Anna

język niemiecki

mgr Kaminski Grzegorz

język angielski

mgr Grondys Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy II b

mgr Halska Renata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca zerówki

mgr Janowska Agnieszka

Informatyka

Matematyka

etyka

wychowawca klasy VIII a

mgr Jędryka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy I

mgr Koch Renata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy III

mgr Krawczyk Małgorzata

biblioteka

mgr Krzywiecka Ewa

edukacja przedszkolna

wychowawca przedszkola

mgr Kulisz Renata

matematyka

wychowawca klasy VI b

mgr Kusztal Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy II a

mgr Irena

Lisowska-Krypciak

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca świetlicy

mgr Przemysław Pawełczyk

język polski

wychowawca klasy VI a

mgr  Wolny Elżbieta

etyka

nauczyciel wspomagający

mgr Pękala Katarzyna

technika

edukacja przedszkolna

wychowawca przedszkola

mgr Kocot Patrycja

chemia

mgr Piotrowska-Rup Beata

przyroda

biologia

geografia

wychowawca klasy IV

mgr Polan-Zbączyniak Monika

muzyka

plastyka

mgr Sewerynek Arkadiusz

fizyka

mgr Sikorska Anna

język ppolski

wychowawca klasy V a

mgr Sikorski Wojciech

wychowanie fizyczne

mgr Trzcionka-Czyż Anna

religia

mgr Witkowska Luiza

doradztwo zawodowe

psycholog

wychowawca klasy V b

mgr Woźniak Iwona

historia

pedagog

mgr Lüdtke Agata

nauczyciel wspomagający

mgr Zawada Izabela

język angielski

wychowawca klasy vi

mgr Pietrzyk Monika

 

nauczyciel wspomagający
 

mgr Polowy Anna

 

nauczyciel wspomagający

mgr Rawska Klaudia

 

nauczyciel wspomagający