Informacje strona : Kuratorium Katowice

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 w województwie śląskim będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

 1. Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
 • Języka Polskiego;
 • Matematyki;
 • Historii
 • Języka Angielskiego;
 • Języka Niemieckiego;
 • Biologii;
 • Geografii;
 • Fizyki;
 • Chemii;
 • Języka Francuskiego.