Spis treści

 

Zaproszenie

Wychowawca klasy zaprasza na zebranie rodziców uczniów klasy V b w dniu 02.02.2016r.. o godz. 16.30 w sali matematycznej na I piętrze. Na zebraniu będą omawiane między innymi następujące zagadnienia:

  • Sytuacja dydaktyczno -wychowawcza klasy.
  • Informacja o Erasmusie +.
  • Informacje o ocenach semestralnych .
  • Informacje o dzienniku elektronicznym - usprawiedliwienia.
  • Czas dla dziecka.
  • Sprawy różne.

Wychowawca: Jolanta Dzienia