Spis treści

We wrześniu 2016 roku w naszej klasie odbyły się wybory do samorządu klasowego. Startowało wielu kandydatów. Głosami większości na funkcję skarbnika wybrano Bartosza Mańkę. Zastępcą został wybrany Krzysztof Bloch. Przewodniczącą została Aleksandra Pośpiech.

Po konsultacji z wychowawcą podjęto decyzję o wyborze drugiego skarbnika, którym została Wiktoria Grochowina.

Przedstawiciele naszej klasy aktywnie działają na rzecz szkoły i klasy. Czekamy na dalsze wyzwania.

Aleksandra Pośpiech kl. IV