ERASMUS+ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH

W ramach projektu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Wojkowicach, dyrektor szkoły mgr Beata Balińska wzięła udział w szkoleniu, mającym na celu ulepszenie procesu zarządzania placówką. Szkolenie to odbyło się w Richard Language College w Bournemouth, a prowadzone było przez dwóch wspaniałych trenerów, którzy reprezentują placówkę Shadows Professional Development for Europe.

Jednym z kluczowych punktów wizyty była obserwacja pracy szkoły podstawowej Queens Park Primary School w Bournemouth. Długa rozmowa z dyrektorem tamtejszej placówki pozwoliła na pozyskanie cennych wskazówek i rozwiązań, które ulepszą pracę Szkoły Podstawowej nr 1. Współpraca z Shadows Professional Development for Europe i Richard Language College nawiązana w trakcie realizacji projektu, pozwoli na kontynuowanie partnerstwa, doskonalenie i dalsze dokształcanie kadry nauczycielskiej oraz wdrażanie nowych rozwiązań po zakończeniu realizacji projektu.

                                                                                                             Izabela Zawada