Szkoła Podstawowa nr 1 „Z wizytą w Bournemouth

W ramach programu europejskiego Erasmus+ rozpoczęłyśmy w kwietniu realizację  projektu "We play, we learn". Jest to cykl szkoleń związanych z akcją Mobilność kardy nauczycielskiej”.
Pierwsza mobilno
ść dotyczyła intensywnej nauki języka angielskiego.

an5

Zajęcia,w których uczestniczyłyśmy odbywały się w kameralnym gronie studentów z różnych stron świata. Zajęcia prowadzili angielscy lektorzy. W czasie spotkańrozwijałyśmy swoje umiejętności językowe oraz poznawałyśmy elementy kulturowe różnych krajów. Dodatkowym elementem wzmacniającym nasze kompetencje językowe było zakwaterowanie u rodzin angielskich. Konwersacje i wspólne uczestnictwo w codziennym życiu "host family" to dodatkowe, darmowe a zarazem bardzo przyjemne lekcje nauki języka. Mieliśmy również okazję do zwiedzania Londynu oraz miejscowości takich jak: Bournemouth (naszego miejsca pobytu), Sandbanks, Christchurch. Czas wolny mogłyśmy spędzać nadKanałem La Manche, w miejskichparkach poznając uroki życia w Anglii.
Nasze kolejne szkolenie odb
ędzie się w październiku 2015r.

See you soon J

Renata Halska, Beata Piotrowska-Rup, Ewa Krzywiecka