Spis treści

RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

JEST PANI BEATA PIOTROWSKA- RUP (nauczyciel przyrody)

 

Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

 

 „Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie: Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka.

 

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

-znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka

-informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia

-interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia

-udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania

-kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych

 

W klasach młodszych (I-III) o dobro praw dziecka dba wychowawca (to do niego pierwszego zgłaszają się uczniowie).

 

Prawa dziecka w szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich