KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

1.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

10.09.2018

godzina 16.30

2.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

19.11.2018

godzina 16.30

3.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

17.01.2019

godzina 16.30

4.

Konsultacje z rodzicami

08.04.2019

godzina 16.30-18.00

5.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

27.05.2019

godzina 16.30

 

 

 

Lp.

Wydarzenie

Data

Uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Pasowanie na ucznia

03.09.2018

2

Sprzątanie Świata

21.09.2018

Lekcja 3. oraz 4.

3

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018

Akademia

4

Pasowanie na czytelnika klasy I

26.10.2018

Akademia

5

Dzień Niepodległości

09.11.2018

Akademia

6

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Listopad 2018

7

Mikołajki

06.12.2018

Po lekcji 3.

8

Wigilie Klasowe, Jasełka

21.12.2018

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

9

Zimowa przerwa świąteczna

24.12.-31.12.2018

10

Koniec I semestru

01.02.2019

11

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

.02.2019

12

Ferie zimowe

11.02.-24.02.2019

13

Dzień „Drzwi Otwartych Szkoły”

Luty 2019

17.00 – 19.00

14

Dzień Samorządności

21.03.2019

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

15

Rekolekcje Wielkopostne

Kwiecień 2019

16

Egzamin ósmoklasisty

15.04.-17.04.2019

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (I-VII)

17

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.-23.04.2019

18

Dzień Ziemi

26.04.2019

Po lekcji 3.

19

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3- go Maja

30.04.2019

Akademia

20

Dzień przed Konstytucją 3 – go Maja

02.05.2019

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

21

Próbny sprawdzian dla klas siódmych

13.05.-15.05.2019

22

Dzień Dziecka (Gra Szkolna + Spartakiada)

30.05.2019 03.06.2019

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

23

Koniec II semestru

10.06.2019

24

Roczna konferencja klasyfikacyjna

12.06.2019

25

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019