KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

1.     

Zebranie z rodzicami

09.09.2019

Godzina 15.30

2.     

Zebranie z rodzicami

04.11.2019

Godzina 15.30

3.     

Zebranie z rodzicami

27.01.2020

Godzina 15.30

4.     

Konsultacje z rodzicami

30.03.2020

Godzina 15.30-17.00

5.     

Zebranie z rodzicami

08.06.2020

Godzina 15.30

Lp.

Wydarzenie

Data

Uwagi

1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Pasowanie na ucznia.

02.09.2019

 

2.     

Sprzątanie Świata

20.09.2019

 

3.     

Egzaminy próbne klasy VIII

Listopad 2019 oraz

Luty 2020

i OKE

 

4.     

Mikołajki

06.12.2019

 

5.     

Wigilie klasowe, Jasełka

20.12.2019

 

6.     

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 –

– 31.12.2019

 

7.     

Koniec I semestru

07.02.2020

 

8.     

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

10.02.2020

 

9.     

Ferie zimowe

13.01.2020 –

– 26.01. 2020

 

10.   

Dzień „Drzwi otwartych szkoły”

Luty 2020

 

11.   

Rekolekcje wielkopostne

23.03. – 25.03.2020

 

12.   

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 –

– 14.04.2020

 

13.   

Egzamin próbny klasy VII

Kwiecień lub Maj 2020

 

14.   

Egzamin ośmioklasisty

21.04. - 23.04.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15.   

Spartakiada

29.05.2020

 

16.   

Koniec II semestru

18.06.2020

 

17.   

Konferencja klasyfikacyjna za II semestr

19.06.2020

 

18.   

Koniec roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020