INformacje na stroniie :

CKE

OKE Jaworzno

Wazne terminy:

 
HARMONOGRAM
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski–21 kwietnia 2020 r.(poniedziałek)godz. 9:00

matematyka22 kwietnia 2020 r.(wtorek)godz. 9:00

język obcy nowożytny–23 kwietnia 2020 r.(środa)godz. 9:00

 

Egzaminy próbne :

Klasy ósme

  - j.polski

- matematyka

 - j.nowożytny

Klasa siódma

 - j.polski

 - matematyka

 - j.nowożytny