WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA” W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

n1n2

Diagnoza i trening asertywności, współpraca przy grupowym tworzeniu wieży, sprostanie „wyzwaniu Marshmallow”, praca nad motywacją do zmiany oraz radzenie sobie z przykrymi emocjami i stresem to główne tematy poruszane podczas warsztatowych zajęć „Nauki zachowania”, prowadzonych przez psychologa – Żanetę Szczecińską-Rachwaniec.
Uczniowie klas piątych i szóstych zmierzyli się z zadaniami wymagającymi otwartych umysłów, pomysłowości i kooperacji w grupie. Budowanie wieży ujawniło konkretne role grupowe pełnione przez uczniów, podkreśliło wartość różnorodności dzieci oraz wytrwałości w dążeniu do celu.  Dzięki autodiagnozie asertywności uczniowie dowiedzieli się, jakie umiejętności powinni doskonalić.

n3    n4

 Poznali różnice między asertywnością, agresywnością i uległością, a także mieli możliwość trenowania właściwych form reagowania w sytuacjach, gdy namawiani są do niewłaściwych zachowań. Poznali także negatywne strony plotek, pracowali nad motywacją do zmiany oraz radzeniem sobie z przykrymi emocjami i stresem.
Zajęcia miały więc aspekt profilaktyczny – wskazywały, w jaki sposób należy odmawiać i reagować nonkonformistycznie, gdy ktoś nakłania nas do agresji, obmawiania innych, stosowania środków psychoaktywnych lub przejawiania braku tolerancji. Młodzież miała okazję poćwiczyć poznane podczas zajęć zasady odmawiania podczas scenek wykorzystujących elementy psychodramy. Zajęcia zakończyły się krótkim podsumowaniem motywacyjnym – wskazującym na możliwość kierowania swoim zachowaniem, dążeniem do rozwoju i podkreśleniem wagi kooperacji z innymi ludźmi w spełnianiu własnych marzeń i dążeń.