WARSZTATY KOMUNIKACJI W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

st

17 grudnia uczniowie klasy 5a wzięli udział w warsztatach, polegających na tworzeniu stroików świątecznych. Wspólnie z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior oraz uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach stworzyli małe dzieła sztuki. Zajęcia stały się okazją do wzajemnego porozumienia i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.

Kolejne zajęcia pozalekcyjne odbędą się już w najbliższy piątek w godz. 13:40-15:15 (dla klas 6a i 6b) oraz w godz. 15:30-17:00 (klasy 6 i 7a).

Mamy nadzieję, że i tym razem uczestnicy zajęć w sympatycznej atmosferze stworzą prace świadczące o ich kreatywności i umiejętności współpracy.