WARSZTATY INETGRACYJNE DLA KLASY 7 I 6A w ramach projektu "BEZPIECZNA+"

Celem przeprowadzenia zajęć w klasach starszych była integracja grupy, kształcenie umiejętności współpracy i komunikacji, poznanie własnych możliwości, swoich mocnych i słabych stron, zrozumienie na czym polega współpraca i zaufanie.

Spotkanie rozpoczęliśmy grami i ćwiczeniami budującymi zaufanie, podnoszącymi energię grupy oraz uczącymi współpracy i komunikacji. Dobrym sposobem na nauczenie się współpracy była dla uczniów próba wyjścia z tematycznych pokoi z gatunku "escape room". Każda grupa miała na to 60 minut. Tylko zgrany zespół może myśleć o sukcesie w tego typu zadaniach. Wszyscy byli blisko celu ale rozwiązać wszystkie zagadki udało się tylko jednej grupie.

Kolejnym ćwiczeniem na zgranie i poznanie swoich możliwości był udział w grze w Laser House, która jest połączeniem ruchu z interaktywnością. Podzielenie na dwie grupy uczniowie mieli za zadanie zdobywać punkty dla swojej grupy, pomagać kolegom, ratować się nawzajem, wspólnie stworzyć plan działań przynoszący jak najwięcej korzyści grupie. Zadanie zostało wykonane doskonale. Wszyscy poczuli się zwycięzcami.

Wyjazd zakończyliśmy wspólnym posiłkiem, gdzie uczniowie podsumowali swoje dokonania z tego dnia. Cele zajęć zostały osiągnięte. W zajęciach uczestniczyli dyrektor naszej szkoły p. Beata Balińska, wychowawczyni klasy 7 p.Beata Piotrowska - Rup, pedagog szkolny p.Iwona Woźniak, p. Monika Polan - Zbączyniak oraz p. Bartloniej Zbączyniak.