REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO DLA KLAS IV -VI

''JACK -O- LANTERN czyli najfajniejszy lampion z dyni ''

        

                                     Cele:

1)pogłębianie wiedzy o tradycjach krajów anglojęzycznych,

2) kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczno - techniczne,

3) prezentacja talentów plastyczno- technicznych uczniów naszej szkoły

4)przygotowanie wystawy, na której zostaną zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace.

                           Zasady konkursu:

1) Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI

2) Uczestnik konkursu przygotowuje jedną dynię konkursową według własnego pomysłu ( można korzystać z wszelkich dostępnych materiałów plastycznych, technicznych itp).Liczy się pomysł i kreatywność w wykonaniu dyni.

3) Dynię na konkurs uczniowie przynoszą od dnia 24.10.2016 do 26.10.2016 r. do organizatora pani Agnieszki Gołkowskiej

4) Komisja , która zostanie powołana przez organizatora , oceniać będzie prace, według następujących kategorii i punktów :

a) wkład pracy ( 0-3 pkt)

b) pomysłowość ( 0- 5 pkt)

c)estetyka wykonania ( 0- 5 pkt)

5) Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy

6) Wszyscy uczestnicy otrzymają wpis do zeszytu uwag oraz ocenę z aktywności z języka angielskiego a nazwiska laureatów i wyróżnionych zostaną umieszczone na stronie internetowej

7)Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu.

                                                                                                           Organizator

                       pani Agnieszka Gołkowska