„W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”

Zajęcia otwarte w klasie 2a

Dnia 19.12.2019r. odbyły się zajęcia otwarte w formie warsztatów plastycznych dla rodziców wraz z dziećmi z klasy 2a pt. „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”. Celem spotkania było: kształtowanie radosnej postawy związanej ze zbliżającymi się Świętami, organizowanie sytuacji umożliwiającej wykonanie z rodzicem tradycyjnej ozdoby na choinkę oraz wdrażanie rodziców i dzieci do tradycji wspólnego kolędowania. Dzieci zaprezentowały się śpiewając kolędyi pastorałki przy akompaniamencie gitary. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie bombki oraz bałwanka razem ze swoją pociechą. Zarówno dla dzieci, jak i rodziców była to doskonała zabawa. Najmłodsi chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia. Takie spotkania pozwalają na bliższy udział rodziców w edukacji ich dzieci, sprzyjają wzmacnianiu więzi emocjonalnych, a więc zawsze warto w nich uczestniczyć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i miłą atmosferę.

q1

q2

q3

q4

q6

Anna Kusztal, Elżbieta Wolny