„Kraina Wesołej Ortografii”

                                „Kraina Wesołej Ortografii”- innowacja pedagogiczna

                                                 w roku szkolnym 2019/2020

             Od października w klasie 2a i 2b odbywają się interesujące zajęcia, które poprzez zabawę, rymowane wiersze, piosenki, pląsy uatrakcyjniają uczniom naukę ortografii. Pokazują, że nauka reguł ortograficznych może być przyjemna i łatwa. Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań ortograficznych, wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii w praktyce, a także współpracy w grupie. Nauka ortografii może być przyjemna, jeśli będą stosowane odpowiednie techniki: mapy myśli, skojarzenia, elementy muzyki, praca ze słownikiem.   Badanie   efektów   będzie odbywać   się   w   ciągu   całego roku   szkolnego podczas zajęć z edukacji polonistycznej i innowacji. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Kraina Wesołej Ortografii” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko w dalszym procesie edukacyjnym.

          1

2

3

4

6

                                                                                                              Anna Grondys, Anna Kusztal