Uczennica SP 1 laureatką konkursu

Uczennica SP 1 laureatką konkursu

l1

17 grudnia 2019 roku w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbyła się VIII edycja Konkursu Booktalking, czyli gawęda książce… Przyświecały mu szczytne cele, m.in. propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozbudzanie zamiłowania czytania książek i czytania ze zrozumieniem, rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, kształtowanie umiejętności prezentacji, propagowanie dbałości o kulturę słowa, integracja młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie wybranej książki metodą booktalking, czyli gawędy o książce w taki sposób, by zachęcić odbiorców do jej przeczytania. Uczestnicy byli oceniani przez komisję złożoną z ekspertów według następujących kryteriów: pomysłowość, poprawność językowa, kultura słowa, umiejętność zainteresowania odbiorcy książką, zaangażowanie emocjonalne, elementy istotne dla techniki booktalking, czyli trzymanie przed sobą książki podczas prezentacji, mówienie z pamięci, nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą, modulacja głosu, przywoływanie najciekawszego fragmentu książki, prezentacja głównego wątku i bohaterów, przestrzeganie czasu prezentacji (nie dłużej niż 5 minut).

W gąszczu tych wymagań świetnie poradziła sobie uczennica klasy VIIIa - Iga. Zachęcała Ona zebranych do przeczytania książki Johna Flanagana pt.: „Ruiny Gorlanu”, będącej I księgą z serii „Zwiadowcy”. O swojej wielkiej czytelniczej przygodzie opowiadała z wielkim zaangażowaniem i przekonaniem, spontanicznie, lekko. Jury doceniło Jej występ, przyznając II miejsce w kategorii szkół podstawowych.

 

GRATULUJEMY!!!

                                                                                                 Małgorzata Krawczyk

                                                                               Nauczyciel bibliotekarz SP1 w Wojkowicach