ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

UWAGA PRZEDSZKOLAKI :)))

ZAPRASZAMY NA KONKURS!!!

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PLUSZOWY MIŚ”

25 listopada obchodzimy kolejny raz Światowy Dzień Pluszowego Misia.

W związku z tym zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie plastycznym „Mój pluszowy miś”.

Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie wyobraźni i ekspresji dziecięcej czy umiejętność posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, ale również rozbudzanie aktywności i chęci dzieci do wzięcia udziału we wspólnym przedsięwzięciu.

Przy ocenie prac punktowana będzie przede wszystkim:

                                        - samodzielność wykonania     

- pomysłowość i stopień trudności zastosowanej techniki

- staranność wykonania.

Pracę należy dostarczyć do 22.11.2019 roku do organizatorów konkursu.

Prace mają być wykonane na kartce z bloku technicznego

w formacie A4, dowolną techniką.

Każda praca musi być opisana metryczką na jej odwrocie:

nazwa placówki, imię, nazwisko i wiek dziecka oraz

imię, nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez organizatora konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 listopada 2019 roku na plakatach

przy wystawie prac dzieci oraz na stronie internetowej szkoły.

Na zwycięzców czekają dyplomy i upominki.

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie

i opublikowanie danych dziecka, wyników konkursu, do prezentacji zdjęć,

notatek w mediach oraz na stronie internetowej szkoły.

 

organizatorzy:

Ewa Krzywiecka

Renata Halska

SP nr 1 w Wojkowicach