Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

1.02.2019r. zostały ogłoszone wyniki Konkursu Kaligrafii czyli Pięknego Pisania.

Celem konkursu było motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma, doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania, zachęcenie do przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej                                                oraz propagowanie twórczości wybranego pisarza.

Wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma (czyli wybór zwycięzców) nie był prosty, bo wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Zgodnie z przyjętymi kryteriami (tekst napisany dowolną techniką, odręcznie, na gładkim, białym papierze o formacie A4, zawierający co najmniej 15 wersów (linijek), estetyczny pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce; mógł zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki) komisja dokonała oceny prac w dwóch kategoriach, przyznając następujące miejsca:

Kl. I-III

I miejsce: Alicja (Ia)

II miejsce: Vlada (III)

III miejsce: Amelia (III)

Wyróżnienie: Blanka (III)

Kl. IV-VIII                                                                                                                                                                                                I miejsce: Martyna (VIIb)

II miejsce: Nicola (VIIa)

III miejsce: Wiktoria (VIIb)

Wyróżnienia: Justyna (VIIb) i Julia (VIIa)

GRATULUJĘ zwycięzcom i dziękuję WSZYSTKIM, którzy wzięli udział w konkursie.

Nauczyciel bibliotekarz SP1

Małgorzata Krawczyk