Od 100 lat Niepodległa

Od 100 lat Niepodległa

Październik był w naszej szkole miesiącem poświęconym na przygotowania do niezwykłego święta – 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji cała szkoła przybrała barwy biało – czerwone. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli na korytarzach i w salach pojawiły się patriotyczne dekoracje, a klasy młodsze i starsze wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszą salę dla Niepodległej”. Jury w składzie: p. M. Krawczyk i p. A. Trzcionka – Czyż stanęły przed trudnym wyborem wytypowania zwycięzców. W kategorii klas I – III bezkonkurencyjne okazały się klasy pierwsze: klasa I a zajęła I miejsce, klasa I b – II miejsce. Miejsce III zajęła klasa III. W kategorii klas starszych wyniki były następujące:

I miejsce – klasa IV b

II miejsce – klasa IV a

III miejsce – klasa VI.

 1

2

3

Na początku października ogłoszony został konkurs plastyczny „Polskie symbole narodowe”. Celem konkursu było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla symboli narodowych. Na konkurs wpłynęło 30 prac. Wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi zostali następujący uczniowie:

Kategoria klas I – III

I miejsce – Radosław W. kl. I b

II miejsce – Bianka Ch. kl. I b

III miejsce – Szymon P. kl. I b

Kategoria klas IV – VI

I miejsce – Konrad A. kl. V a

II miejsce – Oliwier P. kl. VI

III miejsce – Oskar K. kl. IV b

 4

5

Aby uczcić tę szczególną dla naszego państwa rocznicę uczniowie wszystkich klas stworzyli na boisku szkolnym „żywą flagę”.

 6

Uroczystość setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 9 listopada rozpoczęliśmy od bicia „Rekordu dla Niepodległej”. O godz. 11.11 zgromadzona na sali gimnastycznej społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy VII b ukazali w programie artystycznym dzieje naszego kraju na tle wielu ważnych wydarzeń, których owocem stała się upragniona przez Polaków wolność osiągnięta w roku 1918. Poprzez prozę i poezję patriotyczną pokazali niezłomność narodu, który przez 123 lata wytrwale kultywował polskie zwyczaje i tradycje (pięknie zaprezentowany polonez przez uczniów klasy V a pod opieką p. M. Polan) oraz trwał przy polskich wartościach, czego wyrazem był strajk szkolny we Wrześni, przedstawiony przez uczniów klas IV a i b - członków koła polonistyczno – recytatorskiego pod opieką p. A. Sikorskiej. Uroczystość zakończył występ 3 – i 4 – latków
z przedszkolnej grupy „Jeżyki”, którzy podobnie jak ich starsi koledzy na rozpoczęcie akademii zaśpiewali cztery zwrotki polskiego hymnu narodowego.

 7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

 

Iwona Woźniak

Irena Lisowska - Krypciak