Pasowanie na czytelnika.

Uroczystość pasowania na Czytelnika

1

DOBRY CZYTELNIK: rozmawia o książkach, lubi książki, dba o książki, ćwiczy czytanie, zadaje pytania, dzieli się książkami, myśli podczas czytania, jest głodny wiedzy, jest ciekawy świata.

Kultura czytelnicza musi być ciągle budowana i wzmacniana. Obok środowiska społecznego, to właśnie szkoła odgrywa wyjątkową rolę w edukacji czytelniczej. Upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych jest jednym z najistotniejszych zadań szkoły.

26 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach odbyła się uroczystość pasowania na Czytelnika uczniów klas Ia i Ib. Została ona zaplanowana na październik, ponieważ właśnie ten miesiąc jest poświęcony bibliotekom szkolnym.

W tej uroczystej i ważnej chwili Pierwszakom towarzyszyły wychowawczynie: Anna Grondys i Anna Kusztal, rodzice oraz koleżanki i koledzy z klasy II i III. Wśród zaproszonych Gości obecne były: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Anna Śliż oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Beata Balińska.

Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona Czytelników szkolnej biblioteki po obejrzeniu krótkiego przedstawienia i złożeniu uroczystego przyrzeczenia.

2

Małgorzata Krawczyk