DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM

DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM”

dzieci

Nadrzędnym celem pracy nauczyciela bibliotekarza jest propagowanie zainteresowań czytelniczych. Aby przybliżyć dziecku książkę i zachęcić do jej przeczytania, należy jak najczęściej aranżować sytuacje sprzyjające kontaktom dziecka z książką. Takimi szczególnymi sytuacjami promującymi czytanie są spotkania w ramach akcji „Dzieci czytają dzieciom”.

Działania te polegają na czytaniu przez ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 opowiadań, wierszy, bajek w poszczególnych grupach Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”. Tegoroczne czytanie Przedszkolakom jest kontynuacją działań, prowadzonych przez minione trzy lata.

Pierwsze spotkanie w rozpoczętym roku szkolnym odbyło się 19.10.2018r. – baśń pt. „Słowik” czytała w grupie „Ptaszków” Wiktoria, uczennica kl. IV.

nauczyciel bibliotekarz SP1

Małgorzata Krawczyk