UCZEŃ ROKU


UCZEŃ ROKU

ucz roku

Już po raz czwarty społeczność szkolna przyznała na zakończenie roku zaszczytne tytuły Ucznia Roku. Kandydaci do tego tytułu osiągali przez cały rok bardzo wysokie wyniki
w nauce, ale przede wszystkim działali aktywnie na rzecz swojej klasy i szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 tytuł Ucznia Roku Klas IV- VII otrzymała Iga, uczennica kl. VI a, tytuł Ucznia Roku Klas I – III – Oskar, uczeń kl. III b.

Po raz pierwszy w tym roku przyznany został tytuł Ucznia Zwycięzcy. Zdobywcą tego tytułu został Kacper, uczeń kl. V.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy zdobycia tytułu również
w przyszłym roku.