Zielone kolonie

wersja uproszczona

 

 

Wyjazd na „zieloną szkołę”

w terminie od 04.06.2018r. do 18.06.2018r.

został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach.