Audycja umuzykalniająca


Audycja umuzykalniająca

aud4

Uczniowie klas I-III brali udział w audycji umuzykalniającej Szkoły Muzycznej
I st. im. F. Chopina z Będzina, która została zorganizowana w MOK w Wojkowicach.
Na scenie wystąpili podopieczni szkoły przy akompaniamencie nauczycieli prezentując różne utwory muzyczne. Oprócz wysłuchania wspaniałego repertuaru, dzieci dowiedziały się ciekawych informacji na temat instrumentów strunowych, dętych oraz perkusyjnych.
Audycja dostarczyła wiele pozytywnych wrażeń, ale przede wszystkim możliwość obcowania z „żywą” muzyką.

aud1

aud2

aud3