„EARTH DAY”

REGULAMIN KONKURSU OBCOJĘZYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
„EARTH DAY”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej, artystycznej i umiejętności językowych.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Ćwiczenie słownictwa w języku angielskim dotyczącego środowiska i jego ochrony.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VII
 • W konkursie wezmą udział plakaty wykonane dowolną techniką opisane w języku angielskim.
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden, samodzielny plakat.
 • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Dostarczone plakaty pozostaną do dyspozycji organizatora.

Termin:

 

 • Plakaty plastyczne należy składać do p. Izabeli Zawady lub p.Beaty Piotrowskiej-Rup
 • Plakat powinien być podpisany z tyłu.
 • Plakaty powinny być dostarczone do 04. 2018 roku.

 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

 

 • Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Organizatorzy:

Izabela Zawada

Beata Piotrowska-Rup