SPOTKANIE Z FOTOGRAFIĄ

SPOTKANIE Z FOTOGRAFIĄ – KLASA 6A NA WERNISAŻU ZDJĘĆ

fot3
4 grudnia klasa 6a w towarzystwie wychowawcy klasy pani Agnieszki Janowskiej oraz psychologa szkolnego Luizy Witkowskiej uczestniczyła w wernisażu prac fotograficznych „Industrialne Wojkowice”, zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.  Wystawa nawiązywała do przeszłości przemysłowej Wojkowic i została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” .

fot2
Uczniowie, oprócz podziwiania prac przedstawiających ich małą ojczyznę, stworzonych przez regionalnych fotografów, wzięli udział w wykładzie wprowadzającym. Doktor Daniela Dzienniak-Pulina z Zakładu Badań Kultury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w barwnej opowieści przedstawiła słuchaczom socjologiczną analizę fotografii i uwrażliwiła uczestników spotkania także na pozaestetyczny odbiór sztuki fotografii.

fot1