Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu

 

„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”

z1

 

Szanowni Państwo!
Nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym:
„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”.

 

Program został przygotowany z myślą o dzieciach z klas 1-3 ze szkół podstawowych i koncentruje się na edukacji w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia.

 

W ramach programu realizowane są zajęcia, na których uczniowie wykonują poszczególne zadania związane z prawidłowym odżywianiem.

 

Na stronie internetowej www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl  uruchomiona została platforma „Mapa dobrych działań szkół”, gdzie szkoła będzie mogła pochwalić się swoimi przedsięwzięciami w temacie propagowania prawidłowego żywienia, umieszczając zdjęcia z zrealizowanych zajęć.

z2