Sprzątanie Świata 2017

Sprzątanie Świata 2017. Nie ma śmieci, są surowce!

sp

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji sprzątania świata, która odbyła się pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”. Jej organizatorem jest fundacja Nasza Ziemia.

Celem tegorocznej akcji było przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i wreszcie promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki.
Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.