Akademia.


aka3        ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Z okazji 226 rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dniu 28 kwietnia w uroczystej akademii, przygotowanej przez klasę VI pod opieką wychowawcy, p. B. Piotrowskiej – Rup oraz p. I. Woźniak, nauczyciela historii. Oprawę muzyczną opracowała p. M. Polan – Zbączyniak.

aka1

By wyjaśnić znaczenie święta obchodzonego w dniu 3 maja szóstoklasiści z pomocą uczniów II b i IV przenieśli się na moment do roku 1791 i wytłumaczyli, czym jest konstytucja i dlaczego jest potrzebna
w państwie. Pokazali, jak wyglądało jej uchwalenie i co oznaczają dla nich słowa ważne dla twórców konstytucji: wolność, naród, ojczyzna.