TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA


W dn. 8 – 12 maja 2017 r.

odbędzie się

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

Z tej okazji zapraszamy:

KLASY I – III

- do wykonania pracy plastyczno - technicznej „TALERZ WITAMIN”

- zrobienia i zjedzenia pysznej, zdrowej kanapki

KLASY IV – VI

- zrobienia i zjedzenia pysznej, zdrowej kanapki

- wykonania plakatu w języku angielskim „HEALTHY LIFE STYLE”

DO UDZIAŁU W KONKURSACH

KLASY III

Konkurs wiedzy „ZDROWY STYL ŻYCIA”

Konkurs fotograficzny „RUCH TO ZDROWIE!”

KLASY IV – VI

Międzyklasowy konkurs wiedzy „ZDROWY STYL ŻYCIA”

Konkurs fotograficzny „SPORT TO ZDROWIE”

Konkurs na prezentację multimedialną „DLACZEGO NALEŻY UPRAWIAĆ SPORT?”

Międzyklasowy konkurs kulinarny „MISTRZOWIE ZDROWEJ KANAPKI”

Regulamin          

Szkolnego Konkursu Fotograficznego dla kl. III - VI

pt.: „Ruch to zdrowie!”

 1. Celem konkursu jest rozwijanie pasji i umiejętności fotograficznych oraz podkreślenie roli sportu w życiu dzieci i młodzieży.
 2. Czas trwania konkursu: 24.04.2017 – 09.05.2017 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęć, które mają pokazywać Was w ruchu! - jak żyjecie pełną piersią i aktywnie spędzacie czas wolny po szkole. Na fotografiach mają być przedstawione wartości płynące z aktywności ruchowej oraz ze spotkania z przyjaciółmi na świeżym powietrzu :)
  1. Zdjęcia w formacie JPG należy przesłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 09.05.2017
 4. Jeden uczeń może zgłosić maksymalnie3 zdjęcia do konkursu.
 5. Dodatkowo do organizatorów konkursu lub wychowawcy należy dostarczyć pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie.
 6. Poprzez nadesłanie zdjęć do konkursu uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu.
 7. Prace wyróżnione i wybrane przez Komisję zostaną zaprezentowane podczas Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia, a ich autorzy nagrodzeni i otrzymają pozytywne uwagi
  z zachowania.
 8. Przystępujący do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu i wyraża zgodę na opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły.

Regulamin

Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną

pt.: „Dlaczego należy uprawiać sport” dla kl. IV - VI

 1. Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z uświadamianiem korzyści płynących
  z uprawiania sportu /prowadzenia aktywnego stylu życia.
 2. Tematyka konkursu: „Dlaczego należy uprawiać sport”
 3. Czas trwania konkursu: 24.04.2017 – 09.05.2017 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia lub dwóch uczniów kl. IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie 09.05.2017 r.
 5. Prace należy składać w bibliotece szkolnej u Pani Małgorzaty Krawczyk. Prezentację należy przekazać na płycie CD lub napędzie PenDrive.
 6. Sposób przeprowadzenia konkursu:
 • praca powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej
  w programie Power Point         (nie mniej niż 12 slajdów – nie więcej niż 20);
 • jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię uczestnika/uczestników;
 • powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem;
 • powinna zostać wykonana indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych oraz podpisana na slajdzie tytułowym;
 • na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www);
 • spośród Uczestników Komisja wyłoni laureatów 1., 2., 3. miejsca.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
 • Wartość merytoryczna i edukacyjna.
 • Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji.
 • Estetyka pracy (przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji).
 • Techniczna poprawność wykonania prezentacji.
 • Poprawność językowa i merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
 1. Formy ogłoszenia konkursu:
 • zamieszczenie Regulaminu konkursu na tablicach ogłoszeń: samorządu szkolnego, przy szkolnej bibliotece, obok pracowni historycznej i w pokoju nauczycielskim,
 • na stronie internetowej szkoły,
 • informowanie uczniów przez wychowawców i nauczycieli.
 1. Prace wyróżnione i wybrane przez Komisję zostaną zaprezentowane podczas Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia, a ich autorzy nagrodzeni (dyplomy, oceny
  z aktywności z przedmiotów: informatyka, wf) i otrzymają pozytywne uwagi
  z zachowania.
  1. Przystępujący do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu i wyraża zgodę na opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

Małgorzata Krawczyk

Anna Trzcionka-Czyż

Iwona Woźniak