Konkurs Pięknego Pisania


Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

 pis38

W środę 12.04.2017r. zostały ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Pięknego Pisania.

Celem konkursu było przede wszystkim motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma, ale także doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania, zachęcenie do przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej oraz propagowanie twórczości wybranego pisarza.

kk

Wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma (czyli wybór zwycięzców) nie był prosty, bo wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Zgodnie z przyjętymi kryteriami (tekst napisany dowolną techniką, odręcznie, na gładkim, białym papierze o formacie A4, zawierający co najmniej 15 wersów (linijek), estetyczny pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce; mógł zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki) komisja dokonała oceny prac w dwóch kategoriach, przyznając następujące miejsca:

Kl. I-III

I miejsce: Konrad Augustyniak (IIIa)

II miejsce: Kinga Szkutnik (IIIa)

                 Aleksandra Pawlik (IIIa)

III miejsce: Adam Świerzy (IIIa)

Kl. IV-VI     

I miejsce: Natalia Pasamonik (Va)

II miejsce: Nicola Prostacka (Va)

                 Oliwia Kowalska (Va)

III miejsce: Wiktoria Pawełczyk (Vb)

GRATULUJĘ zwycięzcom i dziękuję WSZYSTKIM, którzy wzięli udział w konkursie.

Nauczyciel bibliotekarz SP1

Małgorzata Krawczyk