KOMPLEKS SPORTOWY

KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SP1 OTWARTY!!!

g1

7 grudnia 2016r. pozostanie ważną datą w historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach. Tego dnia został uroczyście otwarty nowy kompleks sportowy zbudowany przy szkole. Oddanie do użytku takiego obiektu, to stworzenie nowych możliwości rozwoju i realizacji pięknej idei wychowania przez sport.

Zdrowy styl życia to jedno z nadrzędnych zadań, jakie stawia sobie Szkoła Podstawowa nr 1. Boisko jest dopełnieniem istniejącej bazy i obok sali gimnastycznej będzie dawało większe możliwości do uprawiania różnych gier zespołowych, a przez to podniesie sprawność fizyczną i zdrowy rozwój uczniów naszej szkoły. Przez kolejne lata będzie służyło społeczności szkolnej i lokalnej.

g3

W tym wyjątkowym dniu zaszczycili swoją obecnością Goście: Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Pan Arkadiusz Watoła – Starosta Będziński, Pan Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice, Pan Mateusz Mania – Przewodniczący Rady Miasta, Pani Mirosława Kolwas – Soczyńska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu., Prezydenci i włodarze miast ościennych, Radni Rady powiatu Będzińskiego, Przedstawiciele Urzędu Miasta w Wojkowicach, instytucji reprezentujących służby mundurowe Policji i Straży Pożarnej, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych w Wojkowicach, Żychcicach, Kamycach, Bobrownikach i Psarach, Przedstawiciele instytucji partnerskich i wspierających, Proboszcz Parafii św. Antoniego w Wojkowicach - ks. Ryszard Adrjanek, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkola. Dziękujemy Wszystkim za przyjęcie zaproszenia i obecność na tym szczególne ważnym wydarzeniu.

g2

Dyrektor szkoły – Pani Beata Balińska – w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy służyli pomocą i dobrą radą przy budowie boiska, bo dzięki pracy, zaangażowaniu, determinacji i przychylności wielu osób udało się osiągnąć imponujący efekt.

Serdeczne podziękowania należą się Rodzicom uczniów kl. I: Pani K. Gądek, Pani A. Gajdzik oraz Pani S. Strąk za przygotowanie dekoracji bramy na otwarcie obiektu.

Pragniemy, aby to boisko stało się miejscem integracji dzieci i młodzieży naszego terenu. Aby służyło jak najlepiej całej naszej społeczności, by na nim odbywały się ważne mecze i wydarzenia sportowe.

Najdogodniejszym momentem na uroczystą inaugurację tego obiektu dla całej społeczności szkolnej i lokalnej będą zawody sportowe zorganizowane na wiosnę, kiedy aura będzie bardziej sprzyjająca rozgrywkom na świeżym powietrzu, na które już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

                                                                            Małgorzata Krawczyk