Mobilny Punkt Konsultacyjny dla Rodziców


Mobilny Punkt Konsultacyjny dla Rodziców

 

Serdecznie zapraszamy

zainteresowanych Rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach
do skorzystania z oferty Mobilnego Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców:

indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów poświęconych profilaktyce uzależnień od dopalaczy.

Mobilny Punkt Konsultacyjny dla Rodziców działa na terenie szkół podstawowych w następujących terminach:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach:

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach:

09.10.2019r. w godz. 14:30-16:30

17.10. 2019r.  w godz. 14:00 – 16:00

29.10.2019r. w godz. 14:30-16:30

23.10.2019r. w godz. 15:30 – 17:30

14.11.2019r. w godz. 14:00-16:00

12.11 2019r. w godz. 14:00 – 16:00

28.11.2019r. w godz. 14:00-16:00

21.11. 2019r. w godz. 14:00 – 15:00 – warsztaty profilaktyczne

15:00 - 16:00 konsultacje indywidualne

05.12.2019r. w godz. 14:00-15:00 – warsztaty profilaktyczne

w godz.15:00-16:00 - konsultacje indywidualne

3.12.2019r. w godz. 14:00 – 16:00

Konsultacje indywidualne odbywają się w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego.

Mobilny Punkt Konsultacyjny dla Rodziców został uruchomiony w ramach Projektu „Weź, nie bierz! Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Wojkowice”, poświęconego przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży.

Projekt został dofinansowany z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”