DOPALACZE, NARKOTYKI? – TO NIE DLA MNIE

DOPALACZE, NARKOTYKI? – TO NIE DLA MNIE, CZYLI PROFILAKTYKA WE WSPÓŁPRACY Z KPP W BĘDZINIE

do1

17 maja uczniowie klas 6, 7a, 7b i 8 uczestniczyli w zajęciach  profilaktycznych z sierż. sztab. Adamem Bober z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Tematyka pogadanki koncentrowała się na zagrożeniach związanych z dopalaczami, narkotykami oraz zjawiskiem demoralizacji społecznej. Młodzież poznała prawno-karne konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych, wagarowania, przemocy rówieśniczej (fizycznej i słownej) oraz cyberprzemocy. Rozmowa nawiązywała także do zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz ostatnich tragicznych wydarzeń, do których doszło w warszawskiej szkole.  Zajęcia nie tylko przestrzegały uczniów przed niebezpiecznymi dla ich zdrowia i życia sytuacjami, ale umożliwiły także uzyskanie wskazówek związanych z konkretnymi zachowaniami w sytuacjach kryzysowych.

W spotkaniu z klasą 6 wzięli udział także dzielnicowi z Wojkowic – st. sierż Grzegorz Kocot oraz st. sierż. Dawid Polakowski.

do2