DRODZY RODZICE!

Informujemy, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku. W związku z tym od 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania!

Szkoła nie będzie w stanie przyjąć wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Z uwagi na okoliczności bardzo prosimy Rodziców
o zorganizowanie na czas strajku opieki dzieciom poza szkołą.   
W razie całkowitego braku możliwości zapewnienia opieki prosimy o osobisty kontakt z dyrektorem bądź wicedyrektorem.


 


rower1